przewiń do treści

Symfony 2 od podstaw

Włodzimierz Gajda

Rysunki


Rysunek 1.1. Katalogi i pliki utworzone po wypakowaniu archiwum...
Rysunek 1.2. Strona o adresie web/app_dev.php
Rysunek 1.3. Strona sprawdzająca, czy zainstalowane oprogramowanie jest...
Rysunek 1.4. Pliki i foldery poznane podczas uruchamiania przykładowej...
Rysunek 2.1. Foldery i pliki projektu Hello, Word!
Rysunek 2.2. Foldery i pliki utworzone po wydaniu komendy app/console...
Rysunek 2.3. Kompletna struktura zasobów z folderu Resources/
Rysunek 2.4. Strona wyświetlana po odwiedzeniu adresu...
Rysunek 2.5. Strona otrzymana po wprowadzeniu modyfikacji z listingów...
Rysunek 2.6. Pliki, które ręcznie modyfikowaliśmy, wykonując projekt...
Rysunek 2.7. Pliki tworzące projekt Symfony 2, które nie są zawarte w...
Rysunek 3.1. Foldery przeznaczone na pliki graficzne, style CSS oraz...
Rysunek 3.2. Strona z przykładu 3.1
Rysunek 3.3. Strona z przykładu 3.2
Rysunek 4.1. Strona z przykładu 4.1
Rysunek 5.1. Witryna z przykładu 5.1
Rysunek 5.2. Pliki i foldery, które należy utworzyć lub zmodyfikować...
Rysunek 5.3. Strona z przykładu 5.2
Rysunek 5.4. Pliki i foldery, które należy utworzyć lub zmodyfikować...
Rysunek 5.5. Witryna z przykładu 5.3
Rysunek 5.6. Pliki i foldery, które należy utworzyć lub zmodyfikować...
Rysunek 6.1. Strona błędu 404 dla domeny Google.com
Rysunek 6.2. Analiza odpowiedzi HTTP przy użyciu wtyczki Live HTTP...
Rysunek 6.3. Witryna z przykładu 6.1
Rysunek 6.4. Strona wyświetlana po odwiedzeniu adresu lorem/ipsum.html
Rysunek 6.5. Strona lorem/ipsum.html wyświetlana w środowisku...
Rysunek 7.1. Przekierowywanie nowej domeny gady.domena.pl do folderu...
Rysunek 7.2. Witryna http://gady.gajdaw.pl
Rysunek 9.1. Logiczne nazwy widoków z pakietu My/LoremBundle
Rysunek 9.2. Logiczne nazwy widoków z folderu app/Resources/views/
Rysunek 9.3. Analiza odpowiedzi HTTP dla adresu win.txt
Rysunek 11.1. Korona Ziemi — witryna z przykładu 11.1
Rysunek 11.2. Dzieła literatury światowej — witryna z przykładu 11.2
Rysunek 11.3. Tabliczka mnożenia — witryna z przykładu 11.3
Rysunek 11.4. Tabela potęg — witryna z przykładu 11.4
Rysunek 11.5. Bezpieczna paleta kolorów — witryna z przykładu 11.5
Rysunek 12.1. Witryna z przykładu 12.1
Rysunek 13.1. Witryna z przykładu 13.1
Rysunek 17.1. Wykonanie kodu SQL w programie phpMyAdmin
Rysunek 17.2. Poprawność tworzenia pustej bazy danych sprawdzamy w...
Rysunek 17.3. Struktura tabeli name w bazie danych names
Rysunek 17.4. Tabela name zawiera 479 rekordów
Rysunek 17.5. Witryna z przykładu 17.1
Rysunek 18.1. Witryna z przykładu 18.1
Rysunek 19.1. Witryna z przykładu 19.1
Rysunek 22.1. Rekordy wstawione do bazy danych zawierają automatycznie...
Rysunek 24.1. Zawartość tabeli color po wykonaniu kodu z listingu 24.4
Rysunek 24.2. Zawartość tabeli ext_translations po wykonaniu kodu z...
Rysunek 26.1. Witryna z przykładu 26.1
Rysunek 27.1. Tabela song zawiera automatycznie wygenerowane wartości...
Rysunek 28.1. Witryna z przykładu 28.1
Rysunek 29.1. Rekordy wstawione do bazy danych download skryptem z...
Rysunek 29.2. Witryna z przykładu 29.1
Rysunek 29.3. Zawartość tabeli file w przykładzie 29.2
Rysunek 31.1. Witryna z przykładu 31.1
Rysunek 32.1. Witryna z przykładu 32.1
Rysunek 33.1. Witryna z przykładu 33.1
Rysunek 34.1. Witryna z przykładu 34.1
Rysunek 36.1. Witryna z przykładu 36.1
Rysunek 36.2. Witryna z przykładu 36.2
Rysunek 36.3. Witryna z przykładu 36.3
Rysunek 36.4. Witryna z przykładu 36.4
Rysunek 37.1. Struktura tabeli fos_user
Rysunek 37.2. Strona /web/login
Rysunek 37.3. Strona /web/register
Rysunek 37.4. Strona /web/profile
Rysunek 37.5. Strona /web/profile/edit
Rysunek 37.6. Strona /web/profile/change-password
Rysunek 37.7. Strona /web/profile/change-password
Rysunek 38.1. Edycja rekordu użytkownika o nazwie inny
Rysunek 38.2. Wygląd aplikacji przygotowanej w pierwszym etapie
Rysunek 38.3. Odsyłacz umożliwiający sprawdzenie uprawnień...
Rysunek 38.4. Tabela ułatwiająca sprawdzanie, jakimi uprawnieniami...
Rysunek 40.1. Aplikacja kontynenty/państwa zawierająca frontend oraz...
Rysunek 42.1. Tabele przeznaczone na informacje o kontach użytkowników...
Rysunek 42.2. Panel administracyjny do zarządzania kontami
Rysunek 43.1. Panel administracyjny do zarządzania rekordami z tabeli...

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1
©2012 Włodzimierz Gajda
ver. 1.0.1, poprawny XHTML